CANLILARLA BİRLİKTE YAŞAM

CANLILARLA BİRLİKTE YAŞAM

İki veya daha fazla canlının birlikte yaşama şeklidir. Yararlı birlikleri ve zararlı birlikleri oluşturur. Birlikte yaşama üç grupta incelenir.

 1. KOMMENSALİZM
 2. MUTUALİZM
 3. PARAZİTİLİZM

KOMMENSALİZM (TEK TARAFLI ORTAKLIK)

 • Kommensalizm kısaca “zarar vermeden fayda” olarak tanımlanabilir. Kommensalizm dışında mutualizm de bir birlikte yaşam ilişkisidir. Ancak orada iki taraf için fayda söz konusudur. Kommensalizmde ise bir taraf fayda görürken diğer taraf bundan olumlu ya da olumsuz etkilenmez.
 • Kommensal ilişki kuran iki canlıdan misafir olan ev sahibi olandan yemek, barınma, korunma ve üreme gibi konulardan fayda sağlarken ev sahibi olan bundan olumlu ya da olumsuz etkilenmez. Kommensalizm türleri arasında kısa süreli misafirlik benzeri formların yanında uzun süreli simbiyoz ilişkiler de vardır.
 • Komensalizm için köpekbalığı en çok verilen örnektir. Köpekbalığına tutunan küçük balıklar köpekbalığının yiyeceklerinin artıklarından faydalanır. Köpekbalığının bu ilişkiden bir karı veya zararı yoktur.

MUTUALİZM (İKİ TARAFLI ORTAKLIK)

 • Mutualizm birlikte yaşam ilişkilerinin bir tanesidir. Simbiyotik yaşam da denen birlikte yaşam, birden fazla canlının belirli bir ilişki içerisinde yaşamını sürdürmesi demektir. Mutualizm, kommensalizm ve parazitlik birlikte yaşamın üç ayrı formudur. Mutualizm bu ikili yaşam formlarından iki tarafın da fayda gördüğü ilişkidir. Yani birlikte yaşam iki canlının da faydasına ise bu ilişki mutualist bir ilişkidir demektir.
 • Karınca ve bitler arasındaki ilişki de mutualist bir ilişkidir. Karıncalar bitleri diğer böceklere karşı korurken bitlerin ürettiği salgılardan yararlanır.

PARAZİTİZM (ASALAKLIK)

 • Parazitizm, birlikte yaşayan iki canlıdan birinin zarar görürken diğerinin yarar görmesidir. Yarar sağlayan canlıya asalak denir. Zarara uğrayan canlıya ise konak denir. Parazit olarak yaşayan canlılar bulundukları canlıları sömüren canlılardır. Bu canlılar bulundukları canlılara doğrudan zarar vermektedir. Konak canlılar parazitler nedeniyle canlılık faaliyetlerinin zarara uğramasıyla hayatlarını kaybedebilir.

BİYOLOJİK BİRİKİM

 • Organizmalar beslenme faliyetleri sırasında ortamdaki zararlı maddeleri de alırlar. Bu  zehirli maddelerin bazıları vücutta etkisiz hale getirilebilir veya boşaltım yoluyla dışarı atılabilir. Ancak bazı zararlı bileşikler vücuttan atılamaz ve yağ doku gibi belirli dokularda birikir. Yapılan bazı araştırmalar dokularda biriken bu  maddelerin organizmanın işleyişi üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğunu göstermektedir.

  Eğer biyolojik olmayan zararlı kimyasal madde vücuttan atılamayıp vücut içinde tutuluyorsa besin zincirinde üreticilerden son tüketicilere doğru gidildikçe daha fazla birikime eğilim gösterecektir. Bu duruma biyolojik birikim denir.

 • Besin zincirinde madde aktarımı sırasında enerji kaybı olduğunu, bir trofik düzeydeki toplam biyomasın ancak % 10’unun  bir üst düzeyde depolandığını daha önce belirtmiştik.
  Bu durumdan dolayı bir üst trofik düzeyi oluşturan canlılar belirli bir biyokütleyi oluşturabilmek için çok miktarda besin tüketirler.

  Bir besin zincirinde üreticilerden son tüketicilere doğru gidildikçe;

 • Aktarılan enerji miktarı azalır.
 • Depo edilen besin ve enerji miktarı azalır.
 • Toplam biyokütle azalır.
 • Birey başına kullanılan enerji miktarı genellikle artar.
 • Her basamakta ısı şeklinde enerji kaybı olur.

BİYOLOJİK BİRİKİM 3 NEDENE AYRILIR

 • Bu tür maddelerin doğada kimyasal ya da biyolojik yollarla ayrıştırılamaması ya da çok yavaş parçalanması,
 • Bu maddelerin suda çözünmeyip yağda çözünür olmalarından dolayı organizmaların yağ dokularında birikebilmeleri,
 • Besin zincirinde enerji aktarımının verimsiz olması.

ƁΛΓΛN OZƁΣY

www.BARANOZBEY.com

 

YAŞAMA VE SAĞLIK HAKKI

YAŞAMA VE SAĞLIK HAKKI

 • Yaşama Hakkı, kişinin fiziksel varlığının sürdürebilmesinin güvencesini oluşturan insan hakkı. 4 Kasım1950tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi‘nin 2. maddesinde herkesin yaşama hakkının yasayla korunacağı, yasanın ölüm cezasını öngördüğü bir suçtan dolayı mahkemece verilmiş bir cezanın yerine getirilmesi dışında hiç kimsenin kasten öldürülemeyeceği belirtilmiştir.

 


SAĞLIK HAKKI

 • Sağlık hakkı, toplumdaki tüm vatandaşların beden ve ruh sağlığı yerinde bir şekilde hayat sürebilmeleri hakkıdır.
 • Yani tüm insanların, sağlık hizmetlerinden aynı ölçüde yararlanma; fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı bir hayat sürme hakkı bulunur. Bu haklar insanın doğası gereği en doğal ve temel haklarıdır. Sağlık hakkı; uluslararası hukuk belgelerince ve birçok devletin anayasasınca güvence altındadır.


YAŞAMA HAKKI

 • İnsan yaşamı değerlidir. İslam’a göre haklı bir neden olmadıkça hiçbir şekilde bir insanın yaşamına son verilemez. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurur:

“Kim bir insanı öldürürse, bütün bir insanlığı öldürmüş gibidir; kim bir insanın yaşamını kurtarırsa bütün bir insanlığı kurtarmış gibidir.” (Maide 32)


İSLAM’DA ÖLÜM CEZASI (İDAM) VAR MI?

 • Ölüm cezasının gerekli olup olmadığı dünyada tartışmalıdır. Avrupa ülkelerinde ve ülkemizde idam cezası kaldırılmıştır; Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerde idam cezası uygulanmaktadır.
 • İslam dini, kendini savunma ve benzeri geçerli bir neden olmaksınız, bilerek bir insanı öldüren kişiyi idama mahkum eder.

SAVAŞTA İNSAN ÖLDÜRMEK

 • İslam dini, maddi zenginlikler ele geçirmek, güç kazanmak amacıyla savaşılmasını meşru saymamıştır. Savaşı temelde iki nedenden dolayı caiz görmüştür:
 • 1. Allah’ın dinini ve adaleti yeryüzüne yaymak
  2. Müslümanların yaşadığı topraklara saldırı olduğunda savunma amacıyla savaşmak.
 • Savaş halinde, sivillerin, özellikle kendi halinde yaşayan din adamları, kadın ve çocukların öldürülmesini İslam dini yasaklamıştır.

KAN DAVASI GÜTMEK

 • Kan davası gütmek, İslam’a göre kesinlikle yasaktır. Kan davasında bir kişinin yaptığı suçun cezası, onun yakınına ödetilmektedir. Oysa suç, yalnızca işleyene aittir. Bu nedenle kan davası gütmek haramdır.

İNTİHAR

 • Hangi nedenle olursa olsun, bir insanın kendi canına kıyması İslam’a göre yasaktır. İntihar eden kişi, ebedi hayatını da tehlikeye atar.

KÜRTAJ

 • Anne karnında üç ayını doldurmuş bebeğin, kendisine ve annesine ölüm riski olmadıkça herhangi bir nedenden dolayı alınması İslam’a göre haram ve günah sayılmıştır. Anne karnındaki bebeğin yapısal bozukluğunun veya bir hastalığının tespit edilmiş olması, üç ayın bitiminden itibaren kürtaj için mazeret sayılmaz. Üç ayını doldurmamış anne karnındaki bebeklerin çok gerekli bir neden olmadığı sürece aldırılması İslam’a göre haram olma riski yüksektir.

SAĞLIK HAKKI

 • Sağlık hakkı, insanın bedensel ve ruhsal sağlığını korumayı ve tedavi görme hakkını ifade eder. Devletin görevlerinden biri de halkın sağlığını koruyucu önlemler almak, hastalar için tedavi imkanları oluşturmaktır. Sosyal devlette, çeşitli sigorta yöntemleriyle insanların hastalık, yaşlılık ve düşkünlük dönemlerinde ihtiyaçları göz önünde bulundurulur ve buna göre önlemler alınır.
 • Dinimiz tedavi olmayı teşvik eder; pek çok hastalığın nedeni olan pis şeylere karşı önlem almış, temizliği imanın yarısı olarak kabul etmiştir. El, yüz temizliği, vücut temizliği, diş temizliği elbisenin ve çevrenin temizliği, İslam’da ibadet bilinciyle yapılır. Bazı dinlerde olan, her şeye boş verme, kirlilik ve dağınıklığın erdem sayılması İslam’da kesinlikle kabul edilmemiştir.
 • Peygamberimiz hastalandığında tedavi olmuş, insanlara tedavi olmalarını öğütlemiştir. Peygamberimiz şöyle demiştir:

“Hastalandığınızda tedavi olun; Allah şifası olmayan bir dert vermemiştir; yaşlılık hariç; çünkü onun ilacı yoktur.”

“Bir yerde salgın hastalık varsa oraya girmeyin; eğer hastalık bulunan yerdeyseniz dışarı çıkmayın.” buyurmuştur.

 • Peygamberimiz karantina yöntemlerini de teşvik etmiş ve:
 • Peygamberimizin sağlık ve tedaviyle ilgili ümmetine pek çok tavsiyeleri olmuştur. Bu tavsiyeler daha sonra “ Tıbbün Nebi ” adıyla bir araya toplanmıştır.

 

ƁΛΓΛN  OZƁΣY

www.BARANOZBEY.com

Whatsapp+ PLUS / (Özelleştirilebilir Mod’lu Versiyon) v6.20

-Özellikler-

– Çevirimiçi durumunu gizleme
– Mavi tik gizleme
– Tamamen değiştirilmiş arayüz
-Yüzlerce farklı TEMA
-Grup içi Mesaj sayacı 
– Tam kontrol simgeler ve bildirimler

 

Bu mod lu sürüm ile;

*Profile bakan yabancı numaraları görebiliyoruz 
* Listenizdeki herhangi biri çevrimiçi olduğunda anlık uyarı alma
* Medya gönderim üst sınırını arttırarak karşı tarafa daha net resim(30 mb), daha büyük video (1 gb), daha uzun süreli ses kaydı (100mb) gönderebilirsiniz.
* Farklı emotionlar 
* Mavi tikleri kaldırabilme
* Whatsapp temasını değiştirebilme
* Çevrimdışı iken neler olduğunu görebilme (online olanlar-resim, durum değiştirenler)
* Whatsapp kapalı olsa bile her daim online gözükebilme
* Birden fazla konuşma balonu (bubbles style)
* Birden fazla farklı uygulama simgesi
* 10 resim yerine aynı anda 100 resim gönderebilme
* Whatsapp arama öncesi onay sorusu
* Grup mesajı sayacı
270 karakter durum yazısı yazabilme
** Vs.vs. yazamadığım onlarca fonksiyonu mevcuttur.

 

 • Kurulumdan önce orjinal Whatsapp‘ ta ayarlara giderek görüşmeleri yedekleyin.
 • Orjinal Whatsapp ı silin bu uygulamayı kurun.

-RESİMLER-

    


İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

ORJİNAL KONU

(Android 2.2+ üzeri gerektirir)


ƁΛΓΛN  OZƁΣY

www.BARANOZBEY.com

Wi-Fi Şifre Kırıcı (Android)

Yeni simgesi ve arayüzü ile PRO sürümü 3.2 editlendi.

 

 

-PRO-
Edit // Yakamoz1319

Google play de ücretli olan wpa wps tester uygulamasının reklamları kaldırılarak TurkHackTeam
adına Yakamoz1319 tarafından editlenmiş sürümüdür.

Free versiyon ile karıştırmayın. Ücretli premium sürümüdür.
Tamamen olmasa da genel kısımlar Türkçeleştirildi.

 

Android 5.0 altı sürümler için ROOT şarttır…
Android 5.x ve üzeri sürüm için ROOT gerekmez. Ancak kırılan şifreleri görebilmeniz için ROOT şarttır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunlar ise kırılmış olan Wi-Fi’ ler.